Laatustandardit

ISO 9001:2008 • Laadunhallintajärjestelmä

Standardia sovelletaan organisaatiosamme tuotannon laadun ja palvelujen tehokkaaseen edistämiseen.

ISO 14001:2004 • Ympäristöjärjestelmä

Noudattamalla standardia organisaatiomme sitoutuu ympäristönsuojelun tason jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. Tunnistamme toimintojemme ympäristövaikutukset ja huolehdimme lakisääteisten ympäristövelvoitteiden täyttämisestä sekä ympäristötavoitteiden toteutumisesta.

OHSAS 18001:2007 • Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä

Standardin mukaisesti organisaatiomme on sitoutunut kehittämään työterveys ja -turvallisuusjohtamista sekä vahvistamaan henkilöstötyytyväisyyttä. Tunnistamme ja analysoimme riskit sekä asetamme tavoitteet turvallisen työympäristön luomiseen.

ISO 3834-2:2005 • Laatuvaatimukset metallien sulahitsaukseen: Osa 2, kattavat laatuvaatimukset

Standardilla määritellään metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset. Sertifikaatilla varmistamme hitsauksen laadunvarmistusprosessin asiakkaidemme ja viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Hitsauksen laatua ja rakennetta valvotaan säännöllisesti tehtävillä arvioinneilla, joilla varmistetaan teknisesti hyvä hitsauslaatu.

Paineastiat

Walpellalla on tarvittavat valmistusluvat paineastioiden tuottamiseksi Euroopan, Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille. Walpella on sertifioitu painelaitteiden valmistaja painelaitedirektiivin (97/23/EY) mukaisesti. Lisäksi Walpellalla on ASME U-leima (ASME Code Edition VIII Division 1 - Rules for construction of pressure vessels).

kuva1

Kuva2